Søg
  • Victor Feddersen

Vinderteams omsætter strategi til handling – vil du vide hvordan?Mange virksomheder er brolagt med strategier, som i bedste fald er ligegyldige, fordi de ikke bliver omsat til handling. Læs med her og bliv klogere på, hvorfor et soleklart higher purpose, høj involveringsgrad og tydelig kommunikation er tre vigtige komponenter, når strategier skal skabe adfærd – og ende som mere end tom snak.


Hvordan sikrer vi, at medarbejderne vil ”tjekke ind” i strategien og kvittere med en adfærd, som er nødvendig for at indfri de mål, den opstiller?


Det spørgsmål er vigtigt at stille, når man som ledergruppe, bestyrelse, ejerkreds eller lignende har siddet begravet i en længere strategiproces – og nu gerne vil have strategien omsat til virkelighed.


For det første gør spørgsmålet det tydeligt, hvorfor en strategi altid skal være attraktiv for hele organisationen – og ikke blot for den øverste del af ledelsen. Jeg har efterhånden set utallige direktioner og topledelser, som finder deres strategier attraktive ud fra grundlæggende økonomiske kalkuler og KPI’er, hvor den altoverskyggende ambition er øget vækst – som meget gerne må ske hurtigt. Det er der heller intet problem i bortset fra, at det meget sjældent er der, medarbejderne i de andre lag i organisationen finder deres motivation til at følge trop – og til at ændre adfærd – som en ny strategi jo kræver.


For at gøre formålet attraktivt er der brug for at kommunikere et higher purpose med strategien, som alle i organisationen kan se en mening med, hvad enten det handler om at levere ’verdens bedste kundeservice’, at gøre diabetessyge raske, at være der for kunderne, mens vi redder miljøet eller noget helt fjerde.


Et higher purpose driver engagement, og engagement driver performance og eksekvering og netop derfor, skal man som en del af implementeringen af nye strategier altid kommunikere og involvere medarbejderne i det større formål – og samtidig bruge tid på at skabe klarhed om den adfærd, som understøtter formålet.


Meningsfulde organisationer er modige!

Og det handler i høj grad om mod! Modet til at finde den rigtige balance mellem den daglige drift og den løbende involvering af hele organisationen, fx i forbindelse med seminarer eller kortere strategisessions, hvor det større formål kommunikeres – hvor arbejdsrutiner og adfærd bliver sat under lup.


Nedenfor har jeg samlet fem ting, som vinderteams ofte er gode til, når de skal implementere en ny strategi, så den skaber adfærd og giver resulter.


1. Soleklar på higher purpose

Vinderteamet formår at forbinde organisationens højere formål til den enkelte medarbejder. Det vækker motivation, skaber engagement og mening og giver alle i organisationen lyst til at handle i tråd med strategien.


2. Involverer løbende

Vinderteamet tænker ikke kun – kortsigtet – på profit og vækst, men også på løbende at involvere medarbejderne i seminar og strategisessions, hvor arbejdsrutiner, adfærd mv. bliver sat under lup.


3. Parkerer ”noget” adfærd

Vinderteamet skaber klarhed om, hvilken adfærd der bedst tjener formålet – men også hvilken, som ikke gør! Derfor er der her skabt en kultur, hvor ”professionel konfrontation” er acceptabel. Hvor man gerne må sætte spørgsmålstegn ved egen og andres adfærd, hvis den ikke tjener målet med og formålet bag strategien.


4. ”Skærer fedtet fra”

Som virksomhed kan man ikke gå ud fra, at alle medarbejdere vil ”tjekke ind i” den nye strategi. Men er den rigtig for langt de fleste, men ikke de få – så er vinderteamet god til at hjælpe de få videre mod nye udfordringer, hvor de i højere grad kan finde deres ”higher purpose”. Alle skal have en chance, men implementeringen af strategier kræver, at man har modet til at skære dem fra, som måske ’godt kan men ikke vil’.


5. Rekrutterer klogt

Vinderteamet har strategien for øje og kommunikerer det højere formål, når de rekrutterer – så de sikrer sig medarbejdere, der vil kæmpe sammen med resten af organisationen.


Vil du vide mere?

Victor afholder foredraget "Vinderteamet" i et "custom-made" format i lige så mange afskygninger som der er forskellige teams og organisationer. Victor har konsulentforretningen ”WinningTeam”, hvor han i samarbejde sine kunder, udvikler deres kultur til at blive en vinderkultur og får skabt de vinderteams, der skal sikre virksomheden en podieplads i deres respektive branche. Winning Team etablerer og udvikler også nogle custom-made "state of the art" netværkshold for direktører og ambitiøse unge ledere.


Victor sidder i bestyrelsen hos Købstedernes Forsikrings Jubilæumsfond, der uddeler legater til unge håbefulde talenter på vej mod OL. Victor er desuden stærkt engageret i at sætte Danmark på verdenskortet i samarbejde med THE ZINKER


Victor kan træffes på mobil 26 45 26 45 eller mail victor@vinderteamet.dk

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle