Søg
  • Victor Feddersen

Vinderteams får det maksimale ud af potentialet – hver dag!


Ifølge Harvard Business Review er det rimeligt at antage, at de fleste teams og arbejdspladser har et uudnyttet potentiale på helt op til 40 procent. Men det gælder ikke for dét, jeg kalder vinderteamet, som er specialiseret i at få det maksimale ud af de nuværende ressourcer. Derfor er transformationen fra ordinært team til toptunet vinderteam god business – intet mindre.


Når jeg i forbindelse med mine foredrag fortæller om, hvorfor vi i ’Guldfireren’ lykkedes så godt og endte med både VM- og OL-guld, er der særligt et svar som falder mig helt naturligt ind:


» Fordi vi udelukkende havde vores fokus på dét, vi reelt kunne påvirke «


Og hvad betyder så det? Jo, det betød at vi fik etableret en kultur, hvor vi ikke brugte energi på at mugge over, at blæsende og kolde Danmark langt fra er det bedste land at træne i, når man vil tilhøre den absolutte verdenstop i roning. Vi lod det ikke sætte en stopper for motivationen, når der for 20 dag i træk var så meget sidevind, at vi måtte ro på en anden strækning end den optimale. Det fik heller ikke lov at dræne energi, at der kun var mulighed for et bestemt antal træningslejre om året. Og vi brugte slet ikke kræfter på at spekulerer over, at italienerne eller amerikanerne med ret stor sikkerhed havde bedre træningsbetingelser.


Det samme gør sig gældende med arbejdsteams i erhvervslivet, for også her er der rigeligt med udefrakommende faktorer, der kan sætte en stopper for toppræstationerne – hvis vi tillader det! Der er lavkonjunkturerne, som potentielt set giver os rigeligt med skyts til at argumentere for, at den ekstraordinære indsats slet ikke betaler sig, fordi (noget af) vores position i markedet er udfordret. Men også ned på det mindste plan er der ’udefrakommende’ faktorer, vi ikke er herre over: En kollega, der skifter væk fra teamet og efterlader et tomrum, en kunde der har truffet beslutning om en anden leverandør for at prøve noget andet eller sågar et printersystem, der sætter ud nogle timer.


De ordinære teams mister motivationen og lader sig slå ud, mens vinderteamet aldrig lader de udefrakommende faktorer dræne energien og motivationen, fordi de frem for alt andet har fokus på dét, som betyder noget for teamets succes: Nemlig målet, som alle i teamet er enige om at arbejde henimod – hver eneste dag!


Den gode nyhed er, at vejen fra ordinært team til ekstraordinært vinderteam, der realiserer sit fulde potentiale, ikke behøver at være lang. Jeg har samlet seks ting, som kendetegner vinderteamet, som du fx kan bruge til at vurdere, hvor dit team eller din organisation befinder sig i dag.


1. Et vinderteam har et klart defineret mål, som er attraktivt for alle i teamet – et såkaldt ’higher purpose’. I erhvervslivet bliver mål ofte reduceret til konkrete budget- og vækstmål, som ofte kun er attraktive for ledere, ejerne eller aktionærerne.


2. I et vinderteam bliver teammedlemmerne i troen, også når de er pressede, føler sig stressede eller mister orienteringen.


3. Medlemmerne i et vinderteam er gode til løbende at kommunikere med hinanden om, hvor de er i forhold til det fælles mål. Løbende kommunikation er en del af agendaen, som man tager sig tid til. Omvendt er forskellige perceptioner af målet, som man ser hos mange middelmådige teams, kimen til konflikter og uoverensstemmelser. Samtidig er det skadeligt, når målsætninger betragtes som selvfølgeligheder. Man kan sagtens tro, at man i et team har samme opfattelse af målet – selvom det slet ikke er tilfældet!


4. Et vinderteam har fokus på det, man reelt kan påvirke!


5. Et vinderteam er i konstant forandring og består af teammedlemmer, som er justeringsparate for at nå det fælles mål. Jo klarere det fælles mål er, des nemmere er det for den enkelte medarbejder at håndtere forandringer og forskelligheder i teamet.


6. I vinderteams føler teammedlemmerne medejerskab over målet. De føler sig hørt, set og inddraget.Victor Feddersen har konsulentforretningen ”WinningTeam”, hvor han i samarbejde sine kunder, udvikler deres kultur til at blive en vinderkultur og får skabt de vinderteams, der skal sikre virksomheden en podieplads i deres respektive branche.


Victor sidder i bestyrelsen hos Købstedernes Forsikrings Jubilæumsfond, der uddeler legater til unge håbefulde talenter på vej mod OL.


Victor er desuden stærkt engageret i at sætte Danmark på verdenskortet i samarbejde med THE ZINKER


Victor kan træffes på mobil 26 45 26 45 eller mail victor@vinderteamet.dk

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle