Søg
  • Victor Feddersen

Danske erhvervsledere skal droppe frygten for de individuelle præstationsmålinger


Ifølge Dansk Industris årlige ledelsesundersøgelse (2017) savner to ud af tre erhvervsledere dokumentation for, at målstyring af medarbejderne skaber øget performance. Samtidig mener godt 40 procent af lederne i DI's undersøgelse, at målstyring øger stressniveauet blandt deres medarbejdere. Spørger du mig, kan danske ledere lære en helt masse af elitesportsmiljøet, når det gælder brugen af målstyring og individuelle præstationsmålinger.


I erhvervslivet stiller vi ofte målstyring og præstationsmålinger op som noget, der står i direkte kontrast til parametre såsom trivsel, arbejdsglæde og teamånd. Men det modsætningsforhold eksisterer ikke, hvis man på ledelsesniveau gør sig umage med at indrette og kommunikere præstationsmålingerne, så de giver mening for alle medarbejdere.

Måling med mening I elitesportsmiljøet man i årtier kunnet dokumentere en positiv sammenhæng mellem individuelle performancemålinger og øget performance - uden at det vel at mærke skaber mistrivsel. Én af grundene er, at man her er eksperter i at give de individuelle performancemålinger en kollektiv værdi! Som elitesportsudøver er man en del af en kultur, hvor de individuelle målinger bliver set som et redskab til at løfte teamets samlede performance. Det skyldes bl.a., at man her meget tydeligt kommunikerer et formål med målingerne - alle ved, hvorfor vi måler individuelt, og hvad vi som team kan bruge resultaterne til? Samtidig bliver man som elitesportsudøver ofte direkte involveret i tilvejebringelsen af teamets måleparametre, og det er helt legitimt at udfordre dem løbende.

Der er slet ikke nogen tvivl om, at individuelle performancemålingerne er den rene gift for enhver virksomhed, hvis ikke medarbejderne forstår, hvorfor de bliver målt, hvilket desværre ofte er tilfældet. Mange erhvervsledere forsømmer fx som del af MUS-samtalen at perspektivere de individuelle målinger til de større målsætninger. Både indenfor sportens verden og erhvervslivet hersker der en dominerende dansk model præget af høj grad af involvering og dialog - men den ser ikke ud til at slå igennem, når det kommer til ledernes brug af præstationsmålinger og målstyring.

Performancemålinger kan fjerne konflikter Mange forbinder samtidig performancemålinger med jalousi og måske endda en negativ higen efter at overgå kollegaerne. Jeg vil hellere vende det på hovedetog fremhæve, hvordan performancemålingerne - både de individuelle og de kollektive - er med til at reducere konflikter og skabe holdånd.

Det skyldes, at de gennemtænkte og velkommunikerede målinger giver de enkelte medlemmer et tydeligt billede af styrker og svagheder i teamet. Målingerne giver med andre ord medarbejderne et klart billede af, hvordan man kan spille hinanden gode.

Jeg glæder mig til at høre, hvordan I bruger måling til at skabe mening og værdi på din arbejdsplads!

0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle