HVORDAN KAN DU ARBEJDE MED DIT TEAM?

At vælge vinderteams

er at vælge konstant justering

Hvordan går man fra “bare at være et team”, til at blive et vinderteam,

der skaber ekstraordinære resultater og sikrer solid bundlinje? 

Der er lige så mange opskrifter på at udvikle en vinderkultur og vinderteams, som der er forskellige konstellationer af mennesker. Den "opskrift" vi fulgte sidste år, holder nødvendigvis ikke i år. Konstellationen har ændret sig, markedet har ændret sig, produkterne er optimeret, mm. At ville vinde som team og som organisation kræver konstant justering.

 

Når et team har gensidig tillid, tager konflikterne når de opstår, arbejder bevidst med commitment, holder teamet ansvarlige og fokuserer på resultater – jamen, så kører det jo - skulle man tro!

 

Man kan f.eks. blive fartblind, når man er omsvøbt af teamets succes. Teamet er jo tydeligvis både fagligt såvel som menneskeligt kompetent. Teamet hører til blandt eliten! – Og det kan give udfordringer i forhold til at fortsætte succesen. Et er at opnå det højeste niveau, et andet er at fastholde det.

 

Et kendetegn ved at være blandt de bedste, er en høj grad af nysgerrighed omkring, hvordan man kan blive bedre. Her føler man en naturlig trang til at se nærmere på, hvad andre dygtige teams gør. Det mest åbenlyse er at se nærmere på konkurrenterne, hvis disse er ligeværdige og klarer sig godt. Konkurrenterne er dygtige, kreative, innovative, produktive. De åbner måske produktion i Polen og starter en udviklingsafdeling i Indien – og de har allerede ansat 50 ingeniører og investerer pt. massivt i nyt IT. Nogle af konkurrenterne har interessante samarbejdspartnere på markeder, vi måske kun tør drømme om. På trods af dette ligger vi side om side – Men er de på vej i førertrøjen, eller er de i gang med at brænde en stærk position af?

Det er inspiration fra første række at have ligeværdige konkurrenter. Men fokuser nu ikke overdrevent på konkurrenterne – de har lige så mange udfordringer, problemer, ineffektive processer, hierarkiske beslutningsgange, strandede projekter og fejlslagne investeringer. Det er præcis lige så svært at være din konkurrent, som det er at være dig.

 

Så flyt fokus fra konkurrenterne!

Ovenstående er blot et område blandt mange, du skal forholde dig til hvis I ønsker at gå fra team til vinderteam. 

At vælge vinderteams, er at vælge sin egne opskrift. 

...har du behov for hjælp til at finde jeres opskrift?

G4 team 3.jpg